особа

 • 101ОСОБЕННЫЙ — ОСОБЕННЫЙ, особный, особый, особливый, ·стар. особищный, пск. особитый, отдельный, опричный, невместный, не общий; | отличный от прочих, иной, другого разбора; отличный, ·в·знач. превосходный, лучший, особенно хороший. Мы живем особе, особо,… …

  Толковый словарь Даля

 • 102божий помазанник — монарх, высочайшая особа, коронованная особа, порфироносец, самодержец, государь, венценосец Словарь русских синонимов. божий помазанник сущ., кол во синонимов: 7 • венценосец (8) • …

  Словарь синонимов

 • 103козырь — человек бойкий, расторопный, смелый; молодец, хват (Даль) См. франт; достоинство... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. козырь франт; достоинство; важная особа, важное лицо,… …

  Словарь синонимов

 • 104крупная шишка — важное лицо, важная фигура, босс, крутой, авторитет, особа, в чинах, на порог не пустит, большая шишка, за версту не подпустит, рукой не достанешь, туз, важная особа, важная шишка, важная птица, птица высшего полета, птица высокого полета, высоко …

  Словарь синонимов

 • 105крутиков — босс, важная особа, козырь, важная птица, важная шишка, важное лицо, важная фигура, персона, большая шишка, важная персона, фон барон, босяра, авторитет, крутой, особа Словарь русских синонимов. крутиков сущ., кол во синонимов: 15 • авторитет… …

  Словарь синонимов

 • 106человек — Лицо, личность, муж, особа, персона, индивид (индивидуум), индивидуальность; смертный. Мн. ч.: люди, люд, народ, публика. Обед на двенадцать персон (на двенадцать кувертов). Охотники народ неразборчивый. Ни одной души. Человек, подай стакан вина! …

  Словарь синонимов

 • 107клієнт — а, ч. 1) У Стародавньому Римі – неповноправний громадянин, який юридично залежав від свого опікуна патрона. 2) Особа, що доручила ведення своєї справи адвокатові, нотаріусові тощо. 3) Постійний відвідувач, замовник, покупець і т. ін. || Особа,… …

  Український тлумачний словник

 • 108консул — а, ч. 1) Урядова особа, що репрезентує та захищає інтереси своєї держави та її громадян у якомусь пункті іншої держави. •• Генера/льний ко/нсул консул, який очолює генеральне консульство. ** Нешта/тний (поче/сний) ко/нсул особа, що не перебуває… …

  Український тлумачний словник

 • 109секретар — I я/, ч. 1) Службовець, який відповідає за діловодство установи, організації тощо. || Особа, що веде ділове листування окремої людини. •• Губе/рнський секрета/р у дореволюційній Росії – цивільний чин дванадцятого класу. Держа/вний секрета/р… …

  Український тлумачний словник

 • 110Написання великої літери у релігійній лексиці — 1. З великої літери пишемо найменування трьох Божих Осіб у християнстві: Бог, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, Син Божий, Ісус Христос, Святий Дух, а також Свята Тройця, Триєдиний Бог, Троїчний Бог, три Божі Особи. Аналогічно пишемо слова та… …

  Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів